Bostik Maxi Bond Seal 0.3 L Lim & Fog - Måleriverktyg & Tillbeh
054-181197
Meny
Meny
Bostik Maxi Bond Seal 0.3 L i gruppen Kakel & Klinker / Fix, Fog & Spackel / Fog hos Stuvbutiken (MaxiBondSealBskR)
Bostik Maxi Bond Seal 0.3 L
 • Översikt
  • BESKRIVNING AV PRODUKT 
   Maxi Bond Seal är ett elastiskt monteringslim och fogmassa (±20% rörlighet) med brett användningsområde och goda miljöegenskaper på SMP-bas. Produkten passar i byggprojekt och situationer där det ställs höga krav på miljöegenskaper och material med låga emissioner. Produkten härdar mha av fukten i luften till en elastiks limfog som bibehåller sin rörlighet även om den utsätt för fukt, solljus och kallt klimat. Produkten kan ersätta många andra typer av lim och fogtyper (silikoner, trälim, kontaktlimmer, akrylfogmassa, PU fogmassa, spackel, nåtmassa, fönsterkitt, specialfogar för natursten etc.) i flertalet situationer eftersom produkten har: hög vidhäftning mot flera materialtyper; hög beständighet mot väder och fysisk påfrestning; påverkar inte underlaget kemisk eller genom utfällningar; motstår mögelpåväxt i våta utrymmen; fungerar som en övermålningsbar yta för flertalet färgtyper; icke frostkänslig massa – kan förvaras i nära anslutning till arbetsplatsen. Limprestanda - Drag slutstyrka: 280 ton/m²; Drag Initalstyrka: 50 kg/m²; Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m²; Monteringshugg/ vägghängd: 50 kg/m²

   ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
   Maxi Bond Seal används för att foga, fylla, täta och limma de allra flesta materialtyper på både torra och fuktiga underlag, inomhus så väl som utomhus där det ställs krav på en beständig och rörelseupptagande limning eller fogmassa. Utöver general fogning och limning mot vanligt förekommande byggmaterial är Maxi Bond Seal även idealiska för: Foga mot natursten (marmor och granit); Toppförgsegla och kitta glas/fönster; Foga och limma i våtrum inklusive våtzonen; Nåta trädäck inne och ute; Rörelseupptagande fog i olika typer av golvkonstruktioner av betong, trä eller PVC-matta; Limma och täta takpannor, plåt och hängrännor! Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, metall, keramiska material, glas, sten, marmor samt plast (ej PE /PP/PFTE).
 • Information
  • BESKRIVNING AV PRODUKT 
   Maxi Bond Seal är ett elastiskt monteringslim och fogmassa (±20% rörlighet) med brett användningsområde och goda miljöegenskaper på SMP-bas. Produkten passar i byggprojekt och situationer där det ställs höga krav på miljöegenskaper och material med låga emissioner. Produkten härdar mha av fukten i luften till en elastiks limfog som bibehåller sin rörlighet även om den utsätt för fukt, solljus och kallt klimat. Produkten kan ersätta många andra typer av lim och fogtyper (silikoner, trälim, kontaktlimmer, akrylfogmassa, PU fogmassa, spackel, nåtmassa, fönsterkitt, specialfogar för natursten etc.) i flertalet situationer eftersom produkten har: hög vidhäftning mot flera materialtyper; hög beständighet mot väder och fysisk påfrestning; påverkar inte underlaget kemisk eller genom utfällningar; motstår mögelpåväxt i våta utrymmen; fungerar som en övermålningsbar yta för flertalet färgtyper; icke frostkänslig massa kan förvaras i nära anslutning till arbetsplatsen. Limprestanda - Drag slutstyrka: 280 ton/m²; Drag Initalstyrka: 50 kg/m²; Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m²; Monteringshugg/ vägghängd: 50 kg/m²

   ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
   Maxi Bond Seal används för att foga, fylla, täta och limma de allra flesta materialtyper på både torra och fuktiga underlag, inomhus så väl som utomhus där det ställs krav på en beständig och rörelseupptagande limning eller fogmassa. Utöver general fogning och limning mot vanligt förekommande byggmaterial är Maxi Bond Seal även idealiska för: Foga mot natursten (marmor och granit); Toppförgsegla och kitta glas/fönster; Foga och limma i våtrum inklusive våtzonen; Nåta trädäck inne och ute; Rörelseupptagande fog i olika typer av golvkonstruktioner av betong, trä eller PVC-matta; Limma och täta takpannor, plåt och hängrännor! Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, metall, keramiska material, glas, sten, marmor samt plast (ej PE /PP/PFTE).

   ARBETSBESKRIVNING
   Maxi Bond Seal har många användningsområden som lim, fog- och tätningsmassa. Se nedan för olika användningsområden. Limning - Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett för bästa resultat. Skär av patronspetsen till lämplig storlek. Applicera på ena ytan med hjälp av en patronspruta. Pressa samman ytorna inom 10 min och fixera. Vid limning av täta material måste fukt tillföras när limfogen/förbandet är bredare än 50 mm. Breddare limfogar kan innebära att limfogen inte blir genomtorr och full stryka inte uppnås. Tillför fukt genom försiktig vattensprayning av pålagd limfilm/fog. Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provlimma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE).

   Tätande fog – med begränsat behov av rörelseupptagning - För bästa resultat ska ytorna vara fria från fett och damm. Olje- och fettrester, framförallt på metall, glas etc avlägsnas. Hög fuktighet i betong och trä försämrar vidhäftningen. Vittrad målning på metall och trä är olämplig som underlag. Använd maskeringstejp för att undvika att omkringliggande ytor täcks med fog. Avlägsna maskeringstejpen efter att fogytan slätats till. Den bästa vidhäftningen uppnås när fogen fylles väl vid sprutningen utan luftfickor och fogytan sedan tryckes till vid efterslätningen, så att materialet får full kontakt med anläggningsytorna. Fukta fingret med såpvatten och jämna av ytan. Avlägsna omedelbart maskeringstejpen. Fog med krav på rörelseupptagning - Ytorna vara fria från fett och damm. Olje- och fettrester, framförallt på metall, glas etc avlägsnas. Hög fuktighet i betong och trä försämrar vidhäftningen.Vittrad målning på metall och trä är olämplig som underlag.

   Primerbehandling: Vid fogning mot sugande underlag, som t ex betong och ej ytbehandlat trä, skall Primer 5075 användas. Mot ej sugande fogytor, som t ex glas, keramik, galvaniserad plåt, aluminium, polyester, PVC och lackerade ytor, användes ej primer, men för rengöring och bästa vidhäftning av dessa material rekommenderas förbehandling med Bostik Cleaner & Aktivator. Bottningsmaterial: Fogen bottnas med t ex Bostik Bottningslist och fixeras på korrekt fogdjup (se av Fogdimensionering). För att undvika skador på bottningslisten, vilket kan ge blåsbildning i fogen, monteras listen med trubbiga,släta verktyg eller med en roller. I fogar med fast botten, där rund bottningslist ej får plats, läggs släta skumprofiler eller polyetentape för att förhindra att fogmassan häftar mot fogbottnen. Olämpliga bottningsmaterial är sådana som är olje-, tjär- eller bitumenhaltiga, hampa eller 
   mineralull. Fogkanterna kan, om så erfordras, maskeras med tape, som avlägsnas omedelbart efter tillslätning av fogmassan.

   Fogdimensionering: Det är ytterst viktigt att fogbredden på konstruktionsstadiet rätt dimensioneras med hänsyn till både de förväntade rörelserna i fogen och till den maximalt tillåtna rörelsen för tätningsmedlet (för Bostik Maxi Bond Seal ± 20% tryck och dragning). Som allmän regel vid fogdimensionering vid rörelsefogar med denna fogmassa gäller att fogbredd/djup bör förhålla sig som 2:1 (fogdjupet = halva fogbredden) Fogens bredd bör ej överstiga 30 mm eller understig 5 mm (fog mot betongelement kräver alltid bredare fog) . Läs Bostiks guide för "Fogutformning och arbetsutförande" för korrekt fogutformning. Fogning av vertikal eller horisontal yta kräver olika utförande på fogen.

   Applicering av fogmassan: Den bästa vidhäftningen uppnås när fogen fylles väl vid sprutningen utan luftfickor och fogytan sedan tryckes till vid efterslätningen, så att materialet får full kontakt med anläggningsytorna. Efterbehandling av fogen: Efter appliceringen av fogmassan slätas ytan till med en Bostik fogpinne, som doppats i såpvatten. Se noga till att vatten ej kommer mellan fogsidan och massan. Detta säkerställs bäst genom att fogen slätas ut nerifrån och upp. Kittning av fönster Nya fönsterbågar: Maxi Bond Seal kan användas utan spärrgrundning på såväl obehandlade som laserade, impregnerade och täckmålade träbågar.

   Gamla fönsterbågar: Allt löst sittande kitt borttages med ett vasst verktyg, t ex ett stämjärn. Rengör falsen med T-röd. Där gammalt kitt sitter fast skrapar man bort 2-3 mm av kittet närmast glaset och vid falsens yttre del. Då får fogmassan optimalt fäste både mot glaset och trävirket. Applicering vid omkittning och nyglasning Maxi Bond Seal appliceras i kittfalsendirekt från patron med Handspruta H14, H40, eller H45. Anpassa plastmunstyckets diameter till kittfalsens bredd. Vid omkittning appliceras massan ovanpå den gamla, fast sittande kittfalsen i ett ca 2 mm tjockt lager och då med kontakt mellan träfalsens yttre del och glaset. Vid nyglasning skall kittfogen bilda trekant mellan fönsterbåge och glas. Det är viktigt att Maxi Bond Seal fått ordentlig kontakt med både bågfalsen och glaset.Vid behov kan kittfalsen efterslätas med en fogpinne eller kittkniv doppad i svag tvållösning. Fogmassan kan övermålas när ytan är yttorr (se tekniska egenskaper).


   MILJÖ & HÄLSA
   Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Produkten har innemiljöklassificering M1 samt är fri från biocider. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.
 • Dokument

Bostik Maxi Bond Seal 0.3 L

Artnr: MaxiBondSealBskR
Färg: 
Antal: 

Kampanjvara

Kampanj:
Antal:
0
Kampanjstart:
Kampanjstopp:
Bostik
När du handlar hos Stuvbutiken
 • 14 dagars öppet köp*
 • Faktura 0 kr
 • Köp nu - Betala senare!
 • Stora lager
Anvädningsområde: Foga, Fuktiga Underlag, Inomhus, Kitta, Limma, Torra Underlag, Täta, Utomhus
Finns för visning i vår butik i Karlstad: Ja
Färg: Ek, Grå, Ljusgrå, Svart, Tegelröd, Vit
Initialstyrka: 50kg/kvm
Slutstyrka: 280ton/kvm
Storlek: 300ml
Temperaturbeständig: -30 - 80°C
Torktid: 1 dygn = 4 mm 7 dygn = 15 mm
Typ: Fogmassa, Lim, Tätningsmassa
Underlag: Betong, Cellplast, Glas, Keramiska material, Marmor, Metaller, Plast (Ej PE/PP/PFTE), Sten, Trä
Åtgång: Limsträng ø 5mm 15 lpm/l

Se fler varor

Bostik Lim/tät Plus
59kr
Rek.pris
BESKRIVNING AV PRODUKT
Lim-o-Tät är ett lufttorkande 1-komponent monteringslim och tätningsmedel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE...
Bostik Fire Bond Silmax Pro 300ml Vit
98kr
Rek.pris
BESKRIVNING AV PRODUKT
Enkomponent fogmassa för brandklassade anslutningsfogar i byggnader, brandklass upp till EI 120. Fogmassan är l&#...
Bostik Acryl Deco 300 ml Vit
29kr
Rek.pris
Täta sprickor mellan vägg/tak och lister/paneler. 

För sprickor runt fönster och dörrar, mellan karm och v...
Bostik Heat Seal 1200 Brandfogmassa 0.3 L
98kr
Rek.pris
Brandfogmassa 1200°C är ett eldfast spackel baserat på silikat. Massan blir mycket hård efter den har torkat.

Använnding...

Andra köpte även

Nordsjö Supermatt Täckfärg
fr. 459kr
Rek.pris fr. 791kr
Nordsjö Supermatt är en helmatt täckfärg avsedd för träfasader.

 
Klicka här för Nordsjö Kul&...
Krono Original Xonic Rockymountain Way
488kr (541kr)
Rek.pris 860kr
Rocky Mountain Way-ytorna i varje plankfunktion har en digital digital hd-finish som ger en ultra realistisk utseende. Detta digitala tryck ger en l...
Colorex Betopaint Puts- & betongfärg A-bas
fr. 109kr
Rek.pris
Betopaint är en matt, vattenburen, diffusionsöppen och luftgenomsläppande färg för mineraliska underlag, exempelvis putsade...
Nordsjö One Super Tech
fr. 189kr
Rek.pris fr. 398kr
One Super Tech är en självrengörande akrylattäckfärg avsedd för målning på träfasader. Den tjocka konsi...