Min sida
054-181197
Meny
Meny
Leverans / Frakt

Frakt & Leverans

§ Frakt

En fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar om inget annat anges. Fraktkostnaden är beroende av vilken fraktmetod Du väljer för ditt köp. Vid tillämpning av ångerrätt tillkommer en returfraktkostnad, vilken konsumenten står för. Särskild avgift tillkommer för outlösta paket. Stuvbutiken.com levererar endast varor inom Sveriges fastland samt Gotland.
Om Leveranstid är angiven i samband med en artikel är det beräknat i arbetsdagar.

§ Hemleverans

Det krävs alltid att en mottagare finns på plats vid leverans samt att denne undertecknar fraktsedeln vid hemleverans. Varorna levereras under dagtid fram till porten om Du bor i lägenhet eller fram till tomtgräns om Du bor i villa. Varje enskilt kolli ska, i emballerat utförande, kunna hanteras och levereras av en (1) person. Stuvbutiken.com kan tyvärr inte påverka transportörens tider och kördagar. Du blir alltid aviserad av transportföretaget innan leverans på det aviseringsnummer Du anger vid köpet.

Vid köp av vissa stora produkter såsom stugor, friggebodar, större kvantitet av parkett, spabad, panelskivor osv. kan i vissa fall avlastning med exempelvis hjullastare eller kranbil krävas. Stuvbutiken.com förbehåller sig rätten att i efterhand fakturera kunden extrakostnader som uppkommer vid avlastning. Kontakta alltid kundtjänst innan beställning för att kontrollera eventuella förhöjda leveranskostnader.
Vänligen planera mottagandet av större gods noggrant i förväg. Vid frågor angående specialfrakt kontakta oss på 054-18 11 54 eller kundservice@stuvbutiken.se.
Undersök alltid leveransen grundligt och se till att eventuella fraktskador noteras på fraktsedeln innan Du undertecknar fraktsedeln.

§ Leverans till utlämningsställe

Vid leverans till utlämningsställe sker avisering när varan finns för hämtning hos utlämningsstället. Legitimationskontroll sker alltid vid utlämnandet. Skickas bud ska denne kunna uppvisa sitt eget samt beställarens legitimation. Varan/varorna ska hämtas inom 14 dagar, om inte debiteras kund för eventuell returfrakt.

§ Försenad leverans

Vid leveransförseningar informerar Vi dig, om möjligt. Orsaker till leveransförseningar sker exempelvis när leverantör/fraktbolag inte kan fullfölja sitt åtagande för vår räkning.
Stuvbutiken.com förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till kund gällande leveransförseningar som står utanför vår skäliga kontroll. Skulle en betydande leveransförsening mot förmodan uppstå har Du som kund rätt att utan kostnad häva köpet.

§ Kundens ansvar angående leverans

Det är alltid kundens ansvar att se till att alla varor finns på plats vid arbetets ingående. Stuvbutiken.com frånsäger sig allt ansvar gällande försening av tjänst i väntan på våra varor. Se alltid till att Du mottagit och kontrollerat varorna innan eventuella hantverkare kontaktas.

§ Transportskador/Kontroll vid mottagande

Vid mottagande av varor är det viktigt att Du som kund ser över varan så ingen transportskada uppkommit innan leveransen kvitteras. Vid transportskador/synliga skador på emballaget skall alltid en skriftlig notering göras av chauffören på fraktsedeln vid mottagandet. Detta är viktigt för Dig som kund för att Du ska kunna åberopa skadat gods. Därefter anmäls reklamationen snarast av Dig till Oss på Stuvbutiken.com så att Vi kan sända ersättningsvaror. Spara alltid etikett och emballage för eventuell kontroll.
Kontrollera alltid att alla varor i leveransen stämmer överens med fraktsedeln innan Du kvitterar densamma.
Som kund bör Du öppna förpackningen inom 5 dagar för att kontrollera varan. Fel eller skada som upptäcks senare efter mottagandet skall snarast - inom skälig tid - anmälas till oss på Stuvbutiken.com.

§ Outlösta paket

Paket som inte hämtats hos ombud inom 14 dagar återsänds till oss på Stuvbutiken. Vid outlösta paket ombesörjer sig Stuvbutiken.com rätten att ta ut en avgift motsvarande frakt, returfrakt, administration samt för eventuell lagerhyra hos fraktbolaget.

§ Uteblivet mottagande

Om Du som kund ej är anträffbar vid överenskommen leverans av dina varor, debiteras Du för de kostnader som följer.

§ Hämta i butik

Vid leveransmetod -Hämta i butik skickas ett mail till angiven mailadress när varan finns färdig för avhämtning, som tidigast nästkommande vardag efter lagd order. Skulle du ej fått ett mail inom 48h för lagervara eller angiven leveranstid på produktens sida var vänlig kontakta butiken på mailadress: kundservice@stuvbutiken.se

Order med leveranssätt -Hämta i butik som ej avhämtats inom 30dagar makuleras och eventuella tilläggskostnader faktureras till kund.

Bud ska visa sitt eget samt köparens legitimation vid avhämtning av beställning i butik. Vid avsaknad av beställarens eller sin egen legitimation kan varan ej lämnas ut.