Vid Köp Av Nordpool, Svenskabad Eller Fryken Spabad
054-181197
Meny
Meny


Vid Köp Av Nordpool, Svenskabad Eller Fryken Spabad

  • Spabadet levereras på högkant. Kontrollera att ni fått rätt produkt och inspektera att det inte finns några fraktskador på spabadet. Om spabadet är fraktskadat rapportera detta till chauffören och se till att skadan noteras på fraktsedeln.

  • Om det skulle finnas repor eller sprickor i bottenplattan på spabadet räknas det inte som skada, eftersom bottenplattans enda uppgift är att hålla isoleringen på plats och inte påverkar funktionen. Nu kan du avlägsna emballaget.

  • Spabadet ska stå på ett stabilt och jämt underlag, så som grus eller makadambädd. Ovanpå detta placeras exempelvis markisoleringsskivor som spabadet kan stå på.

  • Alla elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 3-fas 16 ampere (Gäller ej modell Svalbard). Man ska ha en separat jordfelsbrytare till spabadet i det utvändiga proppskåpet på huset. Arbetsbrytare ska installeras synlig och tillgänglig för serviceman. Hål för elkabel, borras lämpligast från insidan i maskinrummet på lämplig plats. El schema för behörig elektriker finns på insida av elektronikboxen.

  • Serviceluckan sitter på samma sida som manöverpanelen (gäller ej modell Sarek).

  • Serviceluckan sitter med skruv eller kardborre (OBS! Skruvarna avlägsnas och dras åt för hand, ej med skruvdragare).

  • Fyll på vatten med en trädgårds slang via filterhålen i spabadet. Vattnet ska fyllas upp till nederkant av nackkuddarna. Strömsätt ej spabadet förrän vattennivån är strax under nackkuddarna. När vattnet är påfyllt, öppna serviceluckan och försäkra er om att det inte finns något läckage (pumpanslutningar kan vibrera loss vid transport).

  • Montera dit filterna, i filterhålen (OBS! ta av plastskyddet från filterna).

  • Strömsätt nu spabadet, tryck ej på några knappar på manöverpanelen inom 10 minuter, detta pga att spabadet gör en självkontroll. Förinställda grader kommer att nås inom 24 timmar.

  • Om spabadet ska sänkas ner i ett altangolv eller på något sätt gävas ner, måste en inspektionslucka om minst 80 cm lämnas på samma sida som manöverpanelen. Detta för att en serviceman ska kunna komma åt maskinrummet om det skulle behövas. Även övriga sidor ska en serviceman kunna komma åt vid behov. Om spabaden byggs in i trall eller liknande så är det ägarens ansvar att se till att spabadet är åtkomligt för serviceman.
  • För att du ska kunna njuta av ditt spabad som du själv önskar är det bra att du snabbt skaffar dig en rutin för hur spabadet fungerar och mår. Initialt är det bra om man snabbt sätter sig in i hur kemi och hantering av filter fungerar. Efter någon vecka kommer det mesta att vara mer naturligt och du kan då anpassa din skötsel och hantering av kemi.

  • För en komplett skötelguide kan ni ladda ner denna ”Skötselguide SPABAD”, som även finns med i startkitet. Grunderna för ett bra skött spabad ser ut såhär:
   • Filter ska rengöras regelbundet, 2ggr per månad c:a.
   • Filter tas ur och sprayas med filtercleaner, låt filterna ligga i en hink med vatten i ca 30 min.
   • Plocka upp filterna och skölj av under rinnande vatten.
   • Använd inte spabadet utan filter.
   • Var 4–6 månad byt till nya filter.
   • Kolla pH-värdet i vattnet med jämna mellanrum.
   • Byt vatten 2–4 gånger per år om du badar en till tre gånger per vecka.

  • Vid byte av vatten rekommenderar vi att du använder ”Pipecleaner” i det gamla vattnet innan du byter ut det och kör pumpar och filter i ca 10 minuter innan bytet. Skölj noga och återfyll med nytt vatten. Anledningen till att använda pipecleaner i systemet innan man byter vattnet är för att förhindra eller ta bort smuts som kan sätta sig inne i rörsystemet.

  • Det vanligaste uppkomna problemet är igensatt filter som kan få flera olika konsekvenser, tex ingen värme, ingen cirkulation, otjänligt vatten m.m.
  • Varje bad är fyllt med 20 års erfarenhet och djup kunskap i material, teknik och konstruktion. Genom åren har Svenska Badrumsinredningar lärt sig vad som krävs för att leverera badupplevelser i den absoluta toppklassen. Pumpar, styrsystem och värmare kommer från marknadens bästa leverantörer.

  • Trots detta kan saker ändå gå fel och då är det viktigt att du som kund snabbt får hjälp. Under Serviceanmälan nedan kan du anmäla ett eventuellt fel, så återkommer Svenska Badrumsinredningars servicetekniker inom kort.

  • Vi lämnar följande garantier på spabaden inom Nordpool, Svenskabad & Fryken märkena:
   • 10 års garanti på ram och stomme
   • 5 års skalgaranti (mot krackeleringar och missfärgningar
   • 3 års komponentgaranti (belysning, nackkuddar, UV-C lampa/ozongenerator, lock och filter är förbrukningsvaror med varierande livslängd och ingår därför inte i komponentgarantin).

  • Garanti gäller för spabad som används för privat bruk.

  • För att Servicetekniken ska kunna utföra ett serviceärende (t.ex. garanti) är det mycket viktigt att alla sidor av badet är tillgängligt. Svenska Badrumsinredningar står inte för någon kostnad förknippad med att få spabadet tillgängligt för servicetekniker (t.ex. vid garantiärende).

 • Vid ett eventuellt utbyte av ditt spabad sker leverans och upphämtning till tomtgräns. Svenska Badrumsinredningar eller Stuvbutiken står inte för några eventuella kostnader vid användning av kranbil, elektriker eller uppstart av spabad.
  • Om du fortfarande har problem med ditt spabad efter att försökt felsöka själv kan du skicka en serviceanmälan till SBI som sköter service på ditt spabad via så återkommer de så snart som möjligt med en lösning. Försök fylla i dina uppgifter så noga som möjligt, detta gör det enklare för dem att hjälpa dig med ditt problem.

   Serviceanmälan finner du längst ner på nästa sida.

Klicka här för att komma till Serviceanmälan!
Välj Kategori Ovan!