Flexit arbetar för att bidra till betydelse av ren och frisk luft sätts på kartan, och för att innemiljö blir byggherrensviktigaste värdeval.