Köpvillkor Butik

 

 

1. Handla


§ Tillämpning

Dessa villkor är tillämpliga på det avtal du som konsument sluter med Stuvbutiken AB med org. Nr 556454-2545. Dessa villkor tillämpas dig som konsument i vår fysiska butik i Karlstad, har du handlat på www.stuvbutiken.comklicka på denna länk för att komma till webbshopens villkor. Villkoren följer konsumentköplagen.

§ Beställningsvara

På beställningsvaror måste en handpenning på minst 20% betalas innan Stuvbutiken beställer varan. I vissa fall krävs full betalning. Beställningsvaror återköps ej. En order måste vara fullt betald innan leverans sker. vi förbehåller oss rätten att behålla erlagd handpenning vid eventuell avbeställning eller ej uthämtad vara.

Leveranstiden som förmedlas i butiken är en beräknad leveranstid och kan komma att ändras löpande. Vid leveransförseningar informerar vi dig, om möjligt. Stuvbutiken ersätter ej kostnader för hantverkare som bokas innan varan är mottagen, kontrollerad och godkänd av köparen. Innan montering, kontrollera alltid att varan är fri från synliga defekter och att eventuella färgbad är samma. Monterad vara anses av köparen godkänd vara.

§ Slutsåld

Vissa produkter säljs i begränsat antal. Det kan vara ett tillfälligt parti eller utförsäljning av en utgående produkt. Vi reserverar oss för slutförsäljning.2. Ångerrätt & Reklamation

§ Ångerrätt.

Stuvbutiken har 60 dagars öppet köp som gäller vid uppvisande av kvitto. Varan och förpackningen ska vara i samma skick som vid köptillfället, återbetalning sker med samma betalningssätt som använts vid köpet. Vid kontantbetalning ges dock max 500kr ut i kontanter annars sker återköpet på ett kontokort eller tillgodokvitto.

Gäller ej beställningsvaror, lösa skruvar/plattor/brädor, specialanpassade varor, brutna förpackningar, utgående produkter, stuvar, eller produkter som är nedsatta p.g.a. kort datum, eller annan defekt.

För varor som ej återlämnas i vår butik gäller prislista nedan:

TransportsättReturkostnad*Exempel på varor
Paket99:-Tapet, blandare, beslag.
Styckegods/Halvpall495:-Toalett, färg, rumsmatta.
Pall995:-Laminatgolv, parkettgolv, klinker & kakel, mattor.
SpecialtransportFaktisk fraktkostnad från transportör.Flertal pall, tungt gods, spabad.

*Vissa undantag kan förekomma

§ Reklamationsrätt

Som kund hos oss på Stuvbutiken har du rätt att reklamera varor som är belagda med fel.
Reklamation skall göras innan varan monterats, meddelande om fel på vara skall göras inom skälig tid. Spara alltid emballaget och etiketter för eventuell kontroll. Kvitto skall kunna uppvisas vid reklamation. Stuvbutiken förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköpa varan. Vad som anses som fel på vara regleras i Konsumentköplag (1990:932).


§ Garanti

Utöver de rättigheter du som konsument har genom konsumentköplagen omfattas vissa varor av produktgaranti från leverantören. Fel som omfattas av garanti repareras utan kostnad för dig som kund. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan eller tjänsten.

Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse.

Vid vissa garantiärenden skickar vi, via någon av våra leverantörer, ut en reparatör för att åtgärda felet. Om det vid hembesöket uppdagas att felet på varan ej omfattas av garanti, så kan du som kund bli debiterad för de kostnader som eventuellt uppstår. Fel som inte täcks av garanti kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse.


3. Frakt & Leverans

§ Hämta i butik

Om du har valt att hämta dina varor i vår varuutlämning krävs uppvisande av kvitto för utlämnande av varorna. Alla varor måste vara fullbetalda när de lämnar Stuvbutiken.  


§ Frakt

Särskild avgift tillkommer för outlösta paket. Stuvbutiken levererar endast varor inom Sveriges fastland samt Gotland.

§ Hemleverans

Det krävs alltid att en mottagare finns på plats vid leverans samt att denne undertecknar fraktsedeln vid hemleverans. Varorna levereras under dagtid fram till porten om du bor i lägenhet eller fram till tomtgräns om du bor i villa. Varje enskilt kolli ska i emballage kunna hanteras och levereras av en (1) person. Stuvbutiken kan inte påverka transportörens tider och kördagar. Du som kund blir alltid aviserad av transportföretaget innan leverans på det aviseringsnummer du anger vid köpet.

Vid köp av vissa stora produkter såsom stugor, friggebodar, större kvantitet av parkett, spabad, panelskivor osv. kan i vissa fall avlastning med exempelvis hjullastare eller kranbil krävas. Stuvbutiken förbehåller sig rätten att i efterhand fakturera dig som kund extrakostnader som uppkommer vid avlastning. Vänligen planera mottagandet av större gods noggrant i förväg. vid frågor angående specialfrakt kontakta oss på 054-18 11 54 eller kundservice@stuvbutiken.se.
Undersök alltid leveransen grundligt och se till att eventuella fraktskador noteras på fraktsedeln innan du undertecknar fraktsedeln.

§ Leverans till utlämningsställe

Vid leverans till utlämningsställe sker avisering när varan finns för hämtning hos utlämningsstället. Legitimationskontroll sker alltid vid utlämnandet. Skickas bud ska denne kunna uppvisa sitt eget samt beställarens legitimation. Varan/varorna ska hämtas inom 14 dagar, om inte debiteras kund för eventuell returfrakt.

§ Försenad leverans

Orsaker till leveransförseningar sker exempelvis när leverantör/fraktbolag inte kan fullfölja sitt åtagande för vår räkning. Stuvbutiken förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till kund gällande leveransförseningar som står utanför vår skäliga kontroll. Skulle en betydande leveransförsening mot förmodan uppstå har du som kund rätt att utan kostnad häva köpet.

§ Kundens ansvar angående leverans

Det är alltid kundens ansvar att se till att alla varor finns på plats vid arbetets ingående. Stuvbutiken frånsäger sig allt ansvar gällande försening av tjänst i väntan på våra varor. Se alltid till att du mottagit och kontrollerat varorna innan eventuella hantverkare kontaktas. Innan montering, kontrollera alltid att varan är fri från synliga defekter och att eventuella färgbad är samma. Monterad vara anses av köparen godkänd vara

§ Transportskador/Kontroll vid mottagande

vid mottagande av varor är det viktigt att du som kund ser över varan så ingen transportskada uppkommit innan leveransen kvitteras. vid transportskador/synliga skador på emballaget skall alltid en skriftlig notering göras av chauffören på fraktsedeln vid mottagandet. Detta är viktigt för Dig som kund för att du ska kunna åberopa skadat gods. Därefter anmäls reklamationen snarast av Dig till oss på Stuvbutiken så att vi kan sända ersättningsvaror. Spara alltid etikett och emballage för eventuell kontroll.
Kontrollera alltid att alla varor i leveransen stämmer överens med fraktsedeln innan du kvitterar densamma.
Som kund bör du öppna förpackningen inom 5 dagar för att kontrollera varan. Fel eller skada som upptäcks senare efter mottagandet skall snarast - inom skälig tid - anmälas till oss på Stuvbutiken.

§ Outlösta paket

Paket som inte hämtats hos ombud inom 14 dagar återsänds till oss på Stuvbutiken. vid outlösta paket ombesörjer sig Stuvbutiken rätten att ta ut en avgift motsvarande frakt, returfrakt, administration samt för eventuell lagerhyra hos fraktbolaget.

§ Uteblivet mottagande

Om du som kund ej är anträffbar vid överenskommen leverans av dina varor, debiteras du för de kostnader som följer.

6. Friskrivning

§ Force Majeure

Vid exceptionellt oväntade händelser som står utanför Stuvbutiken.com kontroll, friskriver vi oss från allt ansvar då leverans inte kan fullgöras eller ske inom korrekt tid.

§ Tvist

Vid eventuell tvist följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens råd och tillämpar svensk lag i svensk domstol.