Återkallelser av produkter

På den här sidan listar vi om vi mot förmodan skulle få produktåterkallelser från våra leverantörer. Hos oss kan du alltid komma in med produkten/skicka den till oss och få full återbetalning om det skulle ske. 


Återkallelser av produkter

På den här sidan listar vi om vi mot förmodan skulle få produktåterkallelser från våra leverantörer. Hos oss kan du alltid komma in med produkten/skicka den till oss och få full återbetalning om det skulle ske.

Millarco återkallar spänningsprovare Artikelnummer 70934

2024-04-23

Produkten har, efter ingående tester, bedömts att inte överensstämma med föreskrifter inom området. Detta då isoleringen av spetsar och krage inte uppfyller lagkraven och kablarna inte är tillräckligt säkrade vilket kan resultera i elektriska stötar.

Spänningsprovare returneras till butiken där de köptes till full återbetalning.

Millarco beklagar eventuella besvär som återkallelsen kan orsaka.