Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Produktinformation

Fixa Home Vävlim Stark är ett vattenbaserat lim för uppsättning av glasfiberväv, målarfilt och renoveringsduk i torra och uppvärmda utrymmen. Underlaget skall vara fast, rent, torrt och fritt från tapetrester m.m. Porösa och starkt sugande underlag grundas. Täta och målade underlag slipas och tvättas av. Rör om limmet innan användning. Sätt upp väven/filten i det våta limmet. Vävtillverkarens instruktioner skall alltid följas. Uppsatt väv kan målas när limmet är helt torrt. Lim avlägsnas med ljummet vatten. Hållbarhet är ca 12 månader vid sval förvaring i tätt försluten originalförpackning. Tomemballage och flytande rester lämnas på den kommunala miljöstationen. Förvaras frostfritt.

Innehåller en biocidprodukt. Innehåller 5-Klor-2-metyl-2H­isotiazol-3-on [EC no.247- 500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan framkalla en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Egenskaper

Artikelnummer
824654
Produkttyp
Vävlim
Varumärke
Fixa Home
Volym (L)
15
Kulör
Vit