Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Produktinformation

Produktbeskrivning Cementbaserad, dammreducerad, plast- och fiberförstärkt golvavjämningsmassa. Användningsområde Till planspackling och falluppbyggnad i såväl våta som torra utrymmen. x-plan är lämplig för alla typer av el- och vattenburen värmegolv. x-plan kan pumpas eller läggas för hand. UnderlagX-plan kan användas på underlag av betong, puts, lättbetong, gipsunderlag, spån- och fanerskivor eller golvbrädor med stor risk för rörelse. På betong, slipsatser, målade ytor och befintliga keramiska plattor ska skikttjockleken vara 2-50 mm. På lättbetong är skiktjockleken 5-30 mm och på trä underlag 5-50 mm. På träunderlag gjuter man in mira’s punktsvetsade stålnät uninet om golvet ska beläggas med keramiska plattor eller natursten. Förbehandling av underlagetUnderlaget ska vara fast, stabilt, sammanhängande och fritt från smuts, fett och cementslam. Eventuell betonghud (cementslamhinna) och svaga delar i underlaget ska mejslas eller slipas bort. Damm tas bort med dammsugare. Fett och olja m.m. tas bort med 7110 base cleaner, högtryckstvätt eller annan effektiv rengöringsmetod. Vidhäftning Sugande underlag primas med 1 del 4180 primer utspädd med 3 delar vatten. Primer arbetas in i underlaget med t.ex. en borste. På icke sugande underlag såsom t.ex. keramiska plattor eller målade ytor används 4140 contact primer. Ska spackelmassan läggas i flera lager ska man prima mellan varje lager med 4180 primer.Bruksanvisning 20 kg x-plan blandas med ca 3,6 liter rent vatten. Temperaturen på pulver och vatten ska vara mellan 6-18 oC. Till fallupbyggnad reduceras vattenmängden till ca 3,2 liter per 20 kg x-plan. Använd en visp på en blandare eller borrmaskin. Blandningen vispas i minst 2 minuter till en homogen och klumpfri massa. Flytförmågan kan kontrolleras med ett sk. flow test. Placera ringen på en plan yta, fyll den upp till kanten med x-plan, lyft röret så massan kan flyta ut. När massan helt flyter ut så mäts diametern. Se Teknisk data. Golvavjämningsmassan kan användas i 15-20 minuter efter blandning, detta vid en rumstemperatur på 10-18 °C. Efter blandning hälls massan ut, massan utjämnar sig själv, fördela massan ut till hörnen med en slätspackel. Värmegolv med värmekablar som ska ligga på brännbara material rekommenderas att man monterar fast dem på mira’s uninet. Värmekablarna ska täckas med minst 5-10 mm lager spackel beroende på kabeln effekt och underlagets stabilitet. Vid falluppbyggnad läggs spackelmassan längst väggen så flyter den själv ner mot golvbrunnen. Montera avgränsningar runt brunnar med mira’s självhäftande avstängningsband plan stop. Efterjustering runt brunnar kan göras när massan har härdat så mycket att man försiktigt kan gå på den. Beroende på temperatur och luftfuktighet är avjämningsmassan klar för gångtrafik efter ca 2 timmar. Keramiska plattor kan monteras efter 6-12 timmar. I våtrum appliceras tätskikt med 4400 multicoat tidigast efter 12-18 timmar. Arbetshygieniska anvisningarProdukten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas. x-plan är garanterat kromneutralt i minst 12 månader. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet. Förpackning 20 kg plastsäckar. Lagring och transportFörvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 6 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras, till exempel med en förlängd härdningstid.

Egenskaper

Artikelnummer
670215
Produkttyp
Golvspackel
Varumärke
Mira
Vikt (kg)
20
Öppentid (tim)
15-20 Minuter
Antal per förpackning
20kg
Densitet
Våt 1900kg/m³,Torr 1700kg/m³
Åtgång
1.7kg/m²/mm