Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Produktinformation

Bostik Floor & Wall Tac Golv/Vägglim 1L.
Användningsområde:

För limning av PVC-mattor för golv och vägg, linoleummattor med baksidesbeläggning samt korkplattor med PVC-baksida.UnderlagGolvspacklade ytor, betong

Faroangivelser:

  • H301 - Giftigt vid förtäring
  • H302 - Skadligt vid förtäring
  • H310 - Dödligt vid hudkontakt
  • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)

  • P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
  • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn

Egenskaper

Artikelnummer
30860084
Produkttyp
Golvlim
Varumärke
Bostik