Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Produktinformation

Mira Light Fix 12kgProduktbeskrivningCementbaserat, flexibel, frostsäker, vattenfast, plastförstärkt,extra lätt, grå fästmassa i pulverform.AnvändningsområdeFör montering av alla typer av keramiska plattor, klinkeroch natursten inom- och utomhus, i torra utrymmen. LightFix är grå och rekommenderas inte för tunna plattor, glasmosaik,ljus marmor o.d. pga. risk för färggenomskin.UnderlagBetonggolv med och utan golvvärme, puts, gipsskivor,fibergips, cellplastskivor, befintliga plattor, målade ytor, terrazzo,cement- eller anhydritbaserat spackelmassa, rumstorabetong- och lättbetongelementer med måttlig krympning,rörelse och deformation.Förbehandling av underlagUnderlaget ska ha bärighet, vara fast, sammanhängande,rengjort från damm, fett och cementslam. Det ska vara tillräckligttorrt för att 4180 primer kan absorberas.Sugande underlag ska primas med 4180 primer, och ivåtutrymmen förses med tätskikt enl. gällande regler (sebranschregler och miras monteringsanvisning).Vid montering på befintlig keramik och målade ytor, kontrolleraatt plattorna eller målning sitter fast. Ytan rengörsmed 7110 base cleaner.BruksanvisningBlandas med rent vatten i förhållandet 12 kg pulver till 4,8-5,0 liter vatten. Temperaturen på pulver och vatten ska varamellan 6-18 oC. Blanda fästmassan till en homogen ochklumpfri massa innan användning.Fästmassan har en öppettid på 6 timmar. Dra inte ut merfästmassa än att plattsättning kan utföras innan skinnbildninguppstår.Light Fix appliceras noggrant på underlaget med entandspackel. Först med den släta sidan, därefter kammasfästmassan ut med den tandade sidan. Följ anvisningen förrätt tandstorlek för platta och underlag. Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera regelbundetatt plattornas baksida har full täckning.Till kritiska underlag t.ex utomhus terrasser, balkonger,facade o.d. kan det vara nödvändigt att applicera fästmassapå både platta och underlag för att uppnå 100%täckning.Ytor över 36 m² samt ytor med sidor på över 8 m börnormalt fältindelas med genomgående rörelsefogar i denkeramiska konstruktionen.När fogning kan utföras beror på plattornas sugförmågaoch omgivningens temperatur. Väggytor normalt efter 10timmar och golvytor normalt efter 18 timmar.Arbetshygieniska anvisningarProdukten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsreglerför cement ska uppfyllas.Light Fix är garanterat kromneutralt i minst 12 månader frånproduktionsdatum.I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.Förpackning12 kg plastförstärkta säckar med bärhandtag.Lagring och transportFörvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller detekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatumi obruten förpackning. Därefter kan de tekniskaegenskaperna ändras, till exempel med en förlängd härdningstid.

Egenskaper

Artikelnummer
312238
Produkttyp
Fästmassa
Varumärke
Mira
Torktid (tim)
10-18
Vikt (kg)
12
Öppentid (tim)
Max 6 Timmar
Antal per förpackning
12kg
Densitet
1100 Kg/m³
Förvaring
Förvaras Torrt
Kulör
Grå
Underlag
Lättbetongelement,Putsat Murverk,Gipsputs/-spackel,Lättbetongblock,Gipsskivor/cellplastskivor,Befintlig Keramik/ Målade Ytor,El- Och Vattenburen Värmegolv,Golvavjämningsmassa,Betongelement,Betonggolv,
Åtgång
Golv (genomsnitt 2.0-2.7 Kg/m²),Vägg (genomsnitt 1.4-2.0 Kg/m²)
Blandningsförhållande
"12 Kg Pulver Till 4.8-
Klar för full belastning
Efter 7 Dygn