Produkten kan bara hämtas i butik

Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Produktinformation

Hagmans Glansvax är ett mycket lättarbetat vax som bevarar lackens lyster och ger ett suveränt långtidsskydd. Vaxet skyddar lacken mot regn, föroreningar, vägsalt, korrosion m.m. i många månader utan att mattas.

Egenskaper

Artikelnummer
1459014680
Produkttyp
Glansvax
Varumärke
Hagmans
Volym (ml)
300
EAN-kod
7315070146804
CLP Klassificering
GHS02 Brandfarlig
Flampunkt
31
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga, H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.